Menu
 
 
 
Strona główna | Prace dyplomowe
 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska kończą się obroną pracy dyplomowej, którą przygotowuje się pod kierunkiem opiekuna-promotora. Po jej napisaniu złożeniu u promotora oraz zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

 

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu oprócz przedmiotów obowiązkowych muszą mieć zaliczone:

 • przedmioty humanistyczno-menadżerskie
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyki zawodowe
 • uiszczone wszystkie opłaty za kursy powtarzane

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 1. Pracę dyplomową dla potrzeb dziekanatu (praca musi być wydrukowana dwustronnie, pisana czcionką 12 pkt z pojedynczym odstępem, na cienkim papierze  formatu A4) egzemplarz pracy należy złożyć w specjalnej teczce opisanej pismem drukowanym, teczkę należy pobrać w dziekanacie
 2. Wypełniony wyciąg z dowodu osobistego
 3. Wypełnione oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy dyplomowej
 4. Wypełnione oświadczenie o autorstwie 
 5. Płyta CD w opakowaniu papierowym z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
 6. Oryginał dowodu wpłaty za druk dyplomu - 60 zł (dodatkowo 40 zł, jeśli absolwent chce dyplom w języku obcym musi dołączyć podanie o wydanie odpisu w języku obcym). Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studentów wygenerowane przez JSOS.
 7. 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 2 zdjęcia, jeżeli absolwent chce odpis w języku obcym). Zdjęcie obowiązkowo w stroju galowym (mężczyźni przynajmniej koszula i krawat).
 8. Ocena pracy dyplomowej promotora
 9. Ocena pracy dyplomowej recenzenta
 10. Rozliczoną kartę zobowiązań
 11. Formularz do Biura Karier  
 12. Wydruk z Edukacji sprawdzonego indeksu elektronicznego z kompletem ocen podpisany na ostatniej stronie

 

Wydział Mechaniczny

Studia na Wydziale Mechanicznym  kończą się obroną pracy dyplomowej, którą przygotowuje się pod kierunkiem opiekuna-promotora. Po jej napisaniu złożeniu u promotora oraz zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

 

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu oprócz przedmiotów obowiązkowych muszą mieć zaliczone:

przedmioty humanistyczno-menadżerskie

 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyki zawodowe
 • uiszczone wszystkie opłaty za kursy powtarzane

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 1. Pracę dyplomową dla potrzeb dziekanatu (praca musi być wydrukowana dwustronnie, pisana czcionką 12 pkt z pojedynczym odstępem, na cienkim papierze  formatu A4) egzemplarz pracy należy złożyć w specjalnej teczce opisanej pismem drukowanym, teczkę należy pobrać w dziekanacie
 2. Wypełniony wyciąg z dowodu osobistego
 3. Wypełnione oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy dyplomowej 
 4. Wypełnione oświadczenie o autorstwie
 5. Płyta CD w opakowaniu papierowym z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
 6. Oryginał dowodu wpłaty za druk dyplomu - 60 zł (dodatkowo 40 zł, jeśli absolwent chce dyplom w języku obcym musi dołączyć podanie o wydanie odpisu w języku obcym). Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studentów wygenerowane przez JSOS.
 7. 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 2 zdjęcia, jeżeli absolwent chce odpis w języku obcym). Zdjęcie obowiązkowo w stroju galowym (mężczyźni przynajmniej koszula i krawat). 
 8.  Ocena pracy dyplomowej promotora
 9. Ocena pracy dyplomowej recenzenta 
 10. Rozliczoną kartę zobowiązań
 11. Formularz do Biura Karier  
 12. Wydruk z Edukacji sprawdzonego indeksu elektronicznego z kompletem ocen podpisany na ostatniej stronie 
 13. Prezentacja pracy dyplomowej w wersji papierowej (max 12 slajdów – 2 slajdy na stronie). Dodatkowo na egzamin dyplomowy należy mieć ze sobą prezentację w wersji elektronicznej na nośniku USB.

 

Wydział Techniczno-Inżynieryjny

 

Studia na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym kończą się obroną pracy dyplomowej, którą przygotowuje się pod kierunkiem opiekuna-promotora. Po jej napisaniu złożeniu u promotora oraz zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

 

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu oprócz przedmiotów obowiązkowych muszą mieć zaliczone:

 • przedmioty humanistyczno-menadżerskie
 • język obcy
 • zajęcia sportowe
 • praktyki zawodowe
 • uiszczone wszystkie opłaty za kursy powtarzane

 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:

 1. Pracę dyplomową dla potrzeb dziekanatu (praca musi być wydrukowana dwustronnie, pisana czcionką 12 pkt z pojedynczym odstępem, na cienkim papierze  formatu A4) egzemplarz pracy należy złożyć w specjalnej teczce opisanej pismem drukowanym, teczkę należy pobrać w dziekanacie
 2. Wypełniony wyciąg z dowodu osobistego
 3. Wypełnione oświadczenie dotyczące udostępnienia pracy dyplomowej
 4. Wypełnione oświadczenie o autorstwie 
 5. Płyta CD w opakowaniu papierowym z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
 6. Oryginał dowodu wpłaty za druk dyplomu - 60 zł (dodatkowo 40 zł, jeśli absolwent chce dyplom w języku obcym musi dołączyć podanie o wydanie odpisu w języku obcym). Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studentów wygenerowane przez JSOS.
 7. 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm (dodatkowo 2 zdjęcia, jeżeli absolwent chce odpis w języku obcym). Zdjęcie obowiązkowo w stroju galowym (mężczyźni przynajmniej koszula i krawat).
 8. Ocena pracy dyplomowej promotora
 9. Ocena pracy dyplomowej recenzenta
 10. Rozliczoną kartę zobowiązań
 11. Formularz do Biura Karier  
 12. Wydruk z Edukacji sprawdzonego indeksu elektronicznego z kompletem ocen podpisany na ostatniej stronie

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty