Menu
 
 
 
Strona główna | Dotacje lub projekty lub granty
 

Dotacje/Projekty/Granty

W 2009 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania realizowane są następujące projekty badawcze:


Instytut Informatyki

PROJEKTY REALIZOWANE:


Międzynarodowe


CLARIN (Common LAnguage Resourses and technology INfrastructure) – dr Maciej Piasecki (preparatory phase od 2008)


Krajowe


Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług – prof. Leszek Borzemski

Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA – prof. Adam Grzech


Rozproszone Laboratorium Data Mining i Laboratorium Pomiarów i Eksploracji Internetu – prof. Leszek Borzemski

 • Grid Wydziałowy – dr Jan Kwiatkowski
  • Wieloserwerowa, wielordzeniowa heterogeniczna i rozproszona platformę obliczeniową o całkowitej, teoretycznej mocy obliczeniowej ok. 5 TFlops.
  • Unikatowa aparatura komputerowa, w tym:
  • 2 dwuprocesorowe dziewięciordzeniowe serwery Cell B.E. w technologii blade,
  • 3 dwuprocesorowe serwery RISC z dwurdzeniowymi procesorami IBM POWER6,
  • klaster z 14 czterordzeniowymi serwerami Xeon Intel w technologii IBM blade,
  • sieć komunikacyjna 10 Gb Ethernet i Infiniband,

PROJEKTY APLIKOWANE

Rozwojowe


symboliczne, obrazowe i wiedzę dziedzinową – prof. Halina Kwaśnicka

GRASP# - analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa – dr Przemysław Kazienko


Promotorskie


Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learning – prof. Ngoc Thanh Nguyen

Instytut Organizacji i Zarządzania

PROJEKTY REALIZOWANE:

Krajowe:


„Strategia Rozwoju Energetycznego na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi” - dr Magdalena  Borgosz-Koczwara.

Instytucjonalne uwarunkowania skuteczności transformacji polskiego sektora gospodarki opartej na wiedzy - prof. dr hab. Mieczysław Moszkowicz.

Zainteresowania zawodowe i strategie funkcjonowania w zawodach z misją społeczną - dr Beata Bajcar.

Podejmowanie optymalnych decyzji odpornych na zmiany w otoczeniu – koncepcje, metody, zastosowania - dr hab. inż. Dorota Kuchta.


Promotorskie:


Systemy ERP a struktury organizacyjne przedsiębiorstw - prof. dr hab. Marian Hopej.
Kreowanie reputacji przedsiębiorstwa - dr hab. inż. Zbigniew Malara.

Opracowanie modelu kalkulacji kosztów kształcenia opartego o rachunek kosztów działań - dr hab. inż. Dorota Kuchta.
Metodyka podejmowania decyzji inwestycyjnych przez fundusze typu venture capital - dr hab. Zofia Wilimowska.
Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu zasobami w służbie zdrowia - prof. dr hab. Edward Radosiński.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty