Strona główna | Historia
 

Historia

Początki Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu sięgają roku 1962, w którym powołano do życia Punkt Konsultacyjny Wydziałów Mechanicznego i Elektrycznego. Władze uczelni, przy współpracy z Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej, zainicjowały działania zmierzające do otwarcia w Wałbrzychu pełnowartościowej filii wrocławskiej uczelni. Zamierzenia weszły oficjalnie w życie 19 października 1968 roku, aktem erekcyjnym podpisanym przez ówczesnego rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Zygmunta Szparkowskiego i Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Józefa Florczaka. Tym samym otwarto w mieście pierwszą szkołę wyższą, a jednocześnie pierwszą filię Politechniki Wrocławskiej.

 

Na siedzibę Filii przeznaczony został, powstały w 1876 roku (w swej formie od 1920), dawny budynek biura projektów Huty "Karol", do którego w 1953 roku dobudowano skrzydło "B", zajmowane wówczas przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Dolnośląskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego.


Zgodnie z aktem erekcyjnym, zadaniem nowopowstałej uczelni było kształcenie wykwalifikowanej kadry technicznej na potrzeby przemysłu regionu wałbrzyskiego. W związku z tym uruchomiono kształcenie studentów w ramach studiów inżynierskich, na wydziałach: Mechanicznym, Budownictwa Lądowego i Elektrycznym, w trybie dziennym i wieczorowym. Pierwszym dyrektorem mianowany został mgr inż. Jerzy Orłowski, wspierany na tym stanowisku przez mgr. inż. Henryka Jagodzińskiego, będącego koordynatorem współpracy z Miejską Radą Narodową.

 

Ostatecznie 21 października 1968 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu.

W okresie od listopada 1968 do października 1969 roku uruchomiono cztery w pełni wyposażone laboratoria (kreślarnię, geodezji, fizyki i chemii). Część zajęć studenci odbywali w laboratoriach zorganizowanych w wałbrzyskich zakładach przemysłowych. Rok akademicki 1968/1969 "zamknięto" liczbą 360 studiujących. W roku 1970 Filii formalnie przekazany został, przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Dolnośląskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego, budynek "B". Jednak z braku nowego lokum dla tej instytucji, praktycznie do 1976 roku, znajdował się pod jej zarządem.

 

Do 1971 roku wałbrzyska Filia była jedyną uczelnią techniczną w ówczesnym województwie wałbrzyskim. W tym także roku mury uczelni opuścili pierwsi inżynierowie. Na wydziale Budownictwa Lądowego studia ukończyło z dyplomem 23 studentów, a na Wydziale Mechanicznym 26. Od następnego roku rozpoczęto też uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozkwit wałbrzyskiej placówki. W roku 1974 uczelnię ukończyli pierwsi studenci mogący się poszczycić dyplomem magistra (łącznie 40 na dwóch wydziałach), a od Technikum Mechanicznego przejęto kolejny obiekt (dzisiejszy budynek "E"), z przeznaczeniem na hotel dla wrocławskich nauczycieli akademickich. W tym też okresie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Mgr inż. Jerzy Orłowski został zastąpiony przez dr. inż. Henryka Mońkę, który to stanowisko piastował do maja 1975 roku. Jego następcą został prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Lawrowski – pracownik naukowy Katedry Konstrukcji Maszyn. Brał on już wcześniej udział w życiu Filii. 
 

W trakcie kadencji prof. Lawrowskiego poddano modernizacji i remontowi Dom Studencki oraz przeniesiono do nowych pomieszczeń bibliotekę. Doszło także do skutku przejęcie przez Politechnikę budynku usytuowanego wzdłuż ulicy Braci Śniadeckich, wraz z dobudowaną do niego salą sportową. Przekazanie nowego obiektu zainicjowało dalsze remonty i modernizacje, zmierzające do jego adaptacji na potrzeby dydaktyczne - dokonano m.in. remontu elewacji. Zorganizowano również pokoje gościnne w części pomieszczeń hali dawnego warsztatu.

1 października 1982 roku nastąpiło połączenie wałbrzyskiej placówki Politechniki Wrocławskiej z działającą równocześnie od 1971 roku Filią w Świdnicy. Decyzja, podyktowana spadkiem zainteresowania studiami zaocznymi i wieczorowymi, zaowocowała ponownym otwarciem w Wałbrzychu Wydziału Elektrycznego (od 1985 roku także na studiach magisterskich). Funkcję dyrektora objął po raz drugi, dotychczasowy dyrektor świdnickiej placówki, mgr inż. Jerzy Orłowski. Świdnickie laboratoria zostały przeniesione do Wałbrzycha. Na połączeniu obu placówek zyskała także filialna biblioteka, powiększając swój księgozbiór o woluminy należące do jej świdnickiej odpowiedniczki. Utworzono także pierwszą pracownię komputerową. 
 

W 2004 roku nastąpiło formalne przemianowanie ośrodka – istniejąca nieprzerwanie od 1968 roku Filia została zmieniona w Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny. Nie zmienił się jednak ani jej charakter, ani system kształcenia. W 2008 roku JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski mianował dr. inż. Andrzeja Figla dyrektorem ZOD w Wałbrzychu, który podobnie jak jego poprzednik, wcześniej zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki. Jemu to przypadł zaszczyt inauguracji czterdziestego, jubileuszowego roku akademickiego w Politechnice Wrocławskiej w Wałbrzychu.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty