Kanał RSShttp://www.walbrzych.pwr.wroc.plAktualnościWed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200Narada posesyjna na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym 3 kwietnia 2017 roku.Szanowni Państwo, <br />zgodnie z Zasadami Funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia <br />Jakości Kształcenia na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym organizujemy <br />naradę posesyjną, która odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku o godzinie <br />13:15 w sali 113 w budynku A Kampusu Wałbrzych. Narada ma na celu <br />umożliwienie studentom wyrażenia swoich opinii i ocen dotyczących <br />jakości kształcenia związanych z zakończonym semestrem akademickim. <br />Narada ma charakter otwarty, każdy student i pracownik Wydziału ma prawo <br />czynnego w niej udziału. <br /> <br />Serdecznie zapraszam <br /> <br />Wojciech Połowczuk <br />Prodziekan Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego <br />Politechniki Wrocławskiejhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3512799,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3512799,201.dhtmlWed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0200OGŁOSZENIE WYBORCZE<div align="center">OGŁOSZENIE WYBORCZE <br /> <br />Samorząd Studencki Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego <br />ogłasza wybory <br />do Wydziałowej Komisji Finansowania Działalności Studenckiej <br />oraz do Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej. <br />Wybory odbędą się w dniu <strong>31 marca 2017r</strong>. <br />o godzinie 15.00 w budynku B F3 (Kampus Wałbrzych) <br />w siedzibie samorządu studenckiego (sala 225). </div>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3513122,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3513122,201.dhtmlMon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200Pomoc dla LWOWIAKÓW<p> </p> <p>&nbsp; </p> <p>&nbsp; </p> <p>&nbsp; </p> <p align="center"><a href="/files/prv/id20/aktualnosci/ulotka.jpg">&gt;&gt;ULOTKA&lt;&lt;</a> <br /> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3510395,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3510395,201.dhtmlThu, 23 Feb 2017 00:00:00 +0100Uwaga Studenci!!!<div align="center"><span style="color: rgb(255, 16, 16);"><u><strong>Uwaga studenci!!!</strong></u> <br /></span> </div> <p><span style="color: rgb(255, 16, 16);">&nbsp;</span> </p> <p><span style="color: rgb(255, 16, 16);">Informujemy, że podania&nbsp; studentów o kolejną realizację kursów będą rozpatrywane wyłącznie do dnia 10 marca br. </span> <br /> <br /> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3474535,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3474535,201.dhtmlThu, 16 Feb 2017 00:00:00 +0100Terminarz Czynności<p align="center">TERMINARZ CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH </p> <p align="center">WPIS NA SEMESTR LETNI 2016/2017 </p> <p>&nbsp; </p> <p align="left"><u><strong>21.02.2017r.-22.02.2017r.</strong></u> – zapisy w systemie Edukacja.Cl <br /> <br /><u><strong>28.02.2017r.&nbsp;</strong></u> - początek semestru letniego <br /> <br /><u><strong>2.03.2017r.- 3.03.2017r.</strong></u> - korekty zapisów w systemie Edukacja.Cl <br /> <br /><u><strong></strong></u> </p> <p><span style="color: rgb(255, 16, 16);"><u><strong>Do 10.03.2017r. &nbsp;</strong></u> <br /> <br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;składanie podań w dziekanacie o czwartą oraz kolejną realizację kursu,</span> </p> <p>&nbsp; </p> <p align="left"><u><strong>Do 14.03.2017r.</strong></u>&nbsp; <br /> <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; składanie podań o wpis na semestr letni przez studentów, którzy przekroczyli dopuszczalny&nbsp; deficyt punktów, <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; składanie podań o urlopy dziekańskie,&nbsp; <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; składanie podań o uznanie dorobku, <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; składanie potwierdzeń o wniesieniu opłaty za kursy powtórkowe <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; (zgodnie z umową zawartą z PWr) <br /> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3438224,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3438224,201.dhtmlMon, 13 Feb 2017 00:00:00 +0100Dzień otwarty na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu 8 lutego 2017 r.Dzień otwarty dla kandydatów na studia na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej odbył się 8 lutego 2017 roku w siedzibie Wydziału przy ulicy Armii Krajowej 78 w Wałbrzychu. Przybyłych gości powitał Dziekan Wydziału Pan doc. dr inż. Andrzej Figiel. Następnie odbyły się ciekawe, specjalistyczne warsztaty i wykłady prowadzone przez pracowników Uczelni, dzięki którym było można poczuć wspaniałą atmosferę panującą na co dzień na zajęciach.http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3458875,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3458875,201.dhtmlMon, 30 Jan 2017 00:00:00 +0100Harmonogram Sesji<div align="center"> <h1><a href="/files/prv/id20/Harmonogram.pdf">Harmonogram Sesji</a> </h1> </div>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3439323,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3439323,201.dhtmlMon, 30 Jan 2017 00:00:00 +0100Ogłoszenie - Budownictwo Lądowe i Wodne<p>&nbsp; </p> <div align="center"> <p><u><strong>UWAGA</strong></u> <br /><strong>Studenci Wydziału Budownictwa Lądowego <br />i Wodnego studiujący w ZOD Wałbrzych</strong> <br /> </p> <p>&nbsp; </p> <p>Dotyczy realizacji kursów we Wrocławiu w semestrze letnim2016/2017 <br />Ze względu na małą liczebność grup zajęciowych zajęcia Statyka Budowli wykład i laboratorium oraz Wytrzymałość Materiałów 2 wykład odbywać się będą we Wrocławiu w poniedziałki. <br /> </p> </div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3438094,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3438094,201.dhtmlTue, 10 Jan 2017 00:00:00 +0100AWARIA SIECI TELEFONICZNEJW związku z awarią sieci telefonicznej do odwołania nieczynny jest numer stacjonarny 74 8478656 do Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Czynne są natomiast pozostałe numery na centralę 74 8478657, 74 8478658 oraz numer 74 8476594.http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3417667,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3417667,201.dhtmlWed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0100BIBLIOTEKA NIECZYNNA<p align="center">­­ </p> <p align="center">&nbsp; </p> <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>W dniu 23.12.2016</strong></span> </p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; </span> </p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span> <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>BIBLIOTEKA NIECZYNNA</strong></span> </p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; </span> </p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><!-- <p align="center"><strong>Przerwa urlopowa­</strong> </p> --> <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Przepraszamy­­</strong></span> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/2641547,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/2641547,201.dhtmlThu, 15 Dec 2016 00:00:00 +0100Office 365Drogi Pracowniku/Studencie Politechniki Wrocławskiej, <br /> <br />Politechnika Wrocławska <strong>bezpłatnie</strong> udostępnia pełną wersję pakietu biurowego <strong>Office</strong> wszystkim zatrudnionym oraz&nbsp; studiującym na naszej uczelni.&nbsp;http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3398679,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3398679,201.dhtmlTue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0100Awaria łącza telefonicznego<p>&nbsp; </p> <p>Ze względu na awarię stacjonarnej sieci telefonicznej informujemy, że w dniach <strong>13-14</strong> grudnia 2016r. mogą wystąpić utrudnienia w łączności telefonicznej (numery stacjonarne 74 8478656, 74 8478657, 74 8478658) z Wydziałem Techniczno-Inżynieryjnym oraz Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. <br /> </p> <p>&nbsp; </p> <p>Z uwagi na utrudnienia prosimy o kontakt telefoniczny na numer 74 8476594 lub kontakt mailowy walbrzych@pwr.edu.pl . </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3396700,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3396700,201.dhtmlTue, 29 Nov 2016 00:00:00 +0100Dyplomanci 2016<div align="left"><strong>UWAGA DYPLOMANCI 2016/2017</strong> <br />I. Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska kończą się obroną pracy dyplomowej, która: <br /> <ul> <li>jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora,</li> <li>podlega recenzji,</li> <li>podlega obronie podczas egzaminu dyplomowego.</li> </ul> <p>&nbsp; </p> </div>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/1406181,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/1406181,201.dhtmlTue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0100INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKOWYCH SZKOLEŃ BHP<p>&nbsp; </p> <p align="center"><a href="http://www.wbliw.pwr.edu.pl/files/prv/id3/Studia%20stacjonarne%20-%20pliki/Ogloszenia/dodatkowe_szkolenia_bhp.pdf">&gt;&gt; LINK &lt;&lt;</a> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3368781,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3368781,201.dhtmlMon, 14 Nov 2016 00:00:00 +0100Zbiór (290) zadań z rozwiązaniami (z Analizy matematycznej 1) w Internecie.<span style="Times New Roman&quot;; ">Od 18.10.2016, w Internecie (na stronach Otwartych Zasobów Edukacyjnych Politechniki Wrocławskiej), zamieszczane są pierwsze filmy ( z nagranych 45 ) -&nbsp;</span><strong style="Times New Roman&quot;; ">Zbiór (290) zadań z rozwiązaniami&nbsp;</strong><span style="font-weight: bold; Times New Roman&quot;; ">(</span><span style="font-weight: bold; Times New Roman&quot;; ">z Analizy matematycznej 1</span><strong style="Times New Roman&quot;; ">)&nbsp;</strong>(rozwiązaniami&nbsp;prezentowanymi "na żywo").&nbsp; <div>Dany temat jest<strong style="Times New Roman&quot;; ">&nbsp;</strong>poprzedzony krótkim "kompendium" wiedzy&nbsp;.&nbsp; </div> Autorem zbioru i&nbsp;rozwiązującym&nbsp;te zadania (przykłady) jest&nbsp;<strong style="Times New Roman&quot;; ">doc. dr Janusz Górniak </strong><span style="Times New Roman&quot;; ">z Wydziału Matematyki naszej Uczelni</span>.http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3366812,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3366812,201.dhtmlTue, 04 Oct 2016 00:00:00 +0200Student PWr kandydatem do pucharu Audi TT Cup 2017!<p>&nbsp; </p> <div align="center"> <p>„Student PWr kandydatem do pucharu Audi TT Cup 2017!” <br /> </p> </div> <br />Damian Lempart – 21-letni student Politechniki Wrocławskiej został nominowany przez Audi jako jeden z szesnastu kandydatów do prestiżowego, europejskiego pucharu Audi TT Cup na przyszłoroczny sezon 2017. <br />Nominacja polega na zaproszeniu kandydatów na testy, które odbędą się w ośrodku szkoleniowym Audi Driving Center w Groß Dölln. Kandydaci zmierzą się za kierownicą samochodów Audi R8 V10 oraz Audi TTS Quattro pod okiem doświadczonych instruktorów i fabrycznych kierowców Audi Sport. Oprócz tego, kandydaci sprawdzą swoje medialne umiejętności podczas wywiadu z managerami projektu pucharu TT Cup. Po podsumowaniu wyników z wszystkich konkurencji za kierownicą, jak i również przed kamerą – najlepsi kandydaci podczas testów będą mieli możliwość przetestowania pucharowej wersji Audi TT. <br />http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3316272,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3316272,201.dhtmlFri, 30 Sep 2016 00:00:00 +0200Remont elewacji<p>&nbsp; </p> <p>W związku z remontem elewacji budynku Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu informujemy, że w okresie trwania remontu (od 3.10.2016r. do odwołania) <strong>parking będzie niedostępny</strong>. </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3304127,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3304127,201.dhtmlMon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0200KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO STUDIUJĄCYCH W ZOD<p>&nbsp; </p> <p>&nbsp; </p> <div align="center"> <p><a href="/files/prv/id20/aktualnosci/Komunikat.budownictwo.doc">&gt;&gt;LINK&lt;&lt; </a> </p> </div>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3285743,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3285743,201.dhtmlThu, 15 Sep 2016 00:00:00 +0200XIX Dolnośląski Festiwal Nauki 2016<p>&nbsp; </p> <p>&nbsp; </p> <p align="center">Zapraszamy na DFN w Wałbrzychu! </p> <p>&nbsp; </p> <p align="center"><a href="/files/prv/id20//ogloszenie -2016.pdf">&gt;&gt;PROGRAM&lt;&lt;</a> <br /> </p>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3278321,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3278321,201.dhtmlDzień otwarty 8 lutego 2017 r.<div align="center"> <p>Dni otwarte <br />8.02.2017r. <br />Politechnika Wrocławska <br />Wydział Techniczno-Inżynieryjny </p> <p>&nbsp; </p> <p align="left"><u><strong>Prezentacja zajęć: </strong></u> </p> <div align="left"> <ul> <li>Myślenie strategiczne </li> </ul>Dr Jerzy Tutaj, sala wykładowa nr 105 <ul> <li>Rysunek odręczny w grafice inżynierskiej <br /></li> </ul> <p>Mgr Maciej Śliwowski, sala wykładowa nr 103 </p> <ul> <li>Zakręcona robotyka</li> </ul> <p>Dr inż. Wojciech Połowczuk, sala wykładowa nr 104 </p> <ul> <li>Czy słonia można powiesić na drucie?</li> </ul> <p>Dr inż. Jan Stasieńko, laboratorium wytrzymałości materiałów nr 05 </p> <ul> <li>Tajniki materiałoznawstwa</li> </ul> <p>Dr inż.&nbsp; Dominika Grygier, laboratorium materiałoznawstwa nr 24 </p> <ul> <li>10 things you didn’t know about the London Underground</li> </ul> <p>Mgr Anna Dudek-Kajewska, sala wykładowa nr 203 </p> <ul> <li>Chemia na wesoło</li> </ul> <p>Krystyna Stadniczuk, laboratorium chemii nr 03 </p> <ul> <li>Od mechatroniki do Mistrzostw Polski Hour Race</li> </ul>Damian Lempart, sala wykładowa nr 205 <br /> </div> </div>http://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3022007,201.dhtmlhttp://www.walbrzych.pwr.wroc.pl/3022007,201.dhtml