Strona główna | Kierunki studiów | Budownictwo
 

 


Kierunek: Budownictwo

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

 

 

Kierunek Budownictwo po raz drugi okazał się najlepszy (w kategorii Budownictwo ) w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016.

 

Absolwenci studiów I stopnia przygotowywani są przede wszystkim do pracy w zawodzie inżyniera budowlanego, na stanowiskach związanych z wykonawstwem lub eksploatacją obiektów budowlanych. Otrzymują zasadniczą, nowoczesną wiedzę i kompetencje w 3 specjalnościach dyplomowania.

 

 

ABSOLWENT POTRAFI:

 • Stosować przepisy obowiązujące w obszarze budownictwa.
 • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli oraz formułować, budować, a następnie stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; potrafi tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne, uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi.
 • Dobierać nowoczesne materiały budowlane, projektować elementy i proste obiekty budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej.
 • Wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie robotami budowlanymi.
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady analizy efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych.
 • Ustawicznie podnosić kwalifikacje i uzupełniać wiedzę. 

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • Budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany.
 • Przemysł materiałów budowlanych, wytwórnie elementów budowlanych i konstrukcji.
 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem oraz architekturą.
 • Firmy projektowe.
   

 

PRAKTYKI I WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI

W trakcie studiów I stopnia studenci muszą odbyć 8-tygodniową praktykę zawodową. W jej trakcie student poznaje sposób funkcjonowania budowy i obowiązki kadry zarządzającej. W szczególności poszerza wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji budowy,
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa na budowie,
 • procesów technologicznych realizowanych na budowie,
 • odpowiedzialności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • wykorzystania dokumentacji technicznej w procesie realizacji obiektu budowlanego,
 • zasad działania przedsiębiorstwa budowlanego,
 • zasad udziału oraz kierowania pracą w zespole realizującym zadanie budowlane.
   

Do firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.: Skanska S.A., Budimex S.A., Mota-Engil Polska S.A., Systra Polska, Prebex Sp. z o.o., Chemical Global S.A., Rockwool Polska Sp. z o.o., P.B. InterSystem S.A., Nexus Nowe Technologie S.A.

 

Przejdź do rekrutacji online

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty