Strona główna | Kierunki studiów | Mechatronika Pojazdów
 

 

kierunek: Mechatronika Pojazdów

Wydział Techniczno-Inżynieryjny

 

Na kierunku Mechanika Pojazdów, specjalność Konstrukcja Układów Mechatronicznych w Pojazdach, kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, konstrukcji, wytwarzania, wdrażania eksploatacji urządzeń mechanicznych głównie w nowoczesnych środkach transportu. Absolwenci będą przygotowani do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane np. z: serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń.

 

ABSOLWENT POTRAFI:

  • Analizować działanie podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania.
  • Dokonać pomiarów i analizować charakterystyki układów napędowych hydrostatycznych.
  • Planować i nadzorować proces eksploatacji i remontów maszyn.
  • Zaprojektować, zintegrować i zamodelować prosty układ mechatroniczny, a następnie zweryfikować poprawność jego działania.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  • Przemysł elektromaszynowy.
  • Przemysł motoryzacyjny.
  • Działy utrzymania ruchu (systemy zautomatyzowane, kontrolno-pomiarowe i technologiczne).
  • Stacje serwisowe.
  • Firmy produkujące urządzenia mechatroniczne.

 

Przejdź do rekrutacji online

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty